top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn

Il·luminem vides a través de l'educació

Projecte Educatiu Comú

Descobreix la nostra essència

Ancla 1

Us donem la benvinguda!

"Siguin amables amb tothom"

 Anna Maria Janer Anglarill

A les nostres escoles es formen persones expertes en humanitat, cridades a viure per a transformar el món en un lloc inclusiu i acollidor.

Propòsit de la Fundació Educativa Anna Maria Janer

bottom of page