top of page

Equip de Titularitat

A continuació, us presentem l'equip humà encarregat de liderar i gestionar el dia a dia de la Fundació Educativa Anna Maria Janer.

bottom of page