top of page

Canal de denúncies

Aquest canal permet la recepció i el tractament de les denúncies sobre accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu i infraccions del dret laboral en matèria de seguretat i salut a la feina, en l'àmbit de l'activitat d'aquesta Fundació. S'implementa d'acord amb allò establert a la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

També ens pots fer arribar la teva denúncia a través de les següents vies de comunicació:

Correu postal

Otero y Delage, 50

28035 Madrid

Correu electrònic

Bústia de veu

+34 917 37 37 71

bottom of page