top of page

Avís legal i Política de privacitat

Identificació del titular del domini

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades.

El titular d’aquest web és: Fundació Educativa Anna Maria Janer amb domicili a Carrer Otero y Delage número 50 de Madrid amb número de CIF: R2802780C.

Telèfon: 91 316 65 46.

Correu electrònic: sagradafamiliaurgell@gmail.com

Condicions d’ús del web

S’entendrà com a usuari a la persona que accedeix i faci servir aquest web. L’usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d’ús.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que pugui fer d’aquest web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la Fundació Educativa Anna Maria Janer ofereix a través d’aquest web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a:

Provocar danys en els sistemes físics i lògics a la Fundació Educativa Anna Maria Janer, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
Intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l’exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:

La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
La protecció de la joventut i de la infància.
El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
El respecte a la propietat intel·lectual del publicat.
En general, el respecte a la legalitat vigent.
La Fundació Educativa Anna Maria Janer es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquest web.

Propietat intel·lectual i industrial

La Fundació Educativa Anna Maria Janer és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del titular.

Responsabilitat

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

Privacitat

Dret d’informació

En compliment amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, de Reglament general de protecció de dades (RGPD), així com la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, l’informem que les dades que vostè ens faciliti en els formularis que trobarà a la pàgina web i els que ens enviï a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporades, tal com vostè ens les cedeixi, a una base de dades anomenada Bases de dades general d’administració de la Fundació Educativa Anna Maria Janer per tal d’atendre la seva sol·licitud, donar compliment a les obligacions legals derivades d’aquesta relació, i per mantenir-lo informat de les nostres activitats per correu postal o electrònic.

Els destinataris de la informació són els departaments i entitats de la la Fundació Educativa Anna Maria Janer, algunes empreses col·laboradores que presten els seus serveis en ella i els organismes oficials competents en la matèria. Només cedirem seves dades quan ho mani una llei, o es faci complint contractes en vigor.

Als formularis de recollida de dades estaran marcades les dades que obligatòriament ens ha d’aportar perquè puguem tramitar la seva petició. El fet que no les aporti, pot impedir que gestionem correctament la seva petició.

En tot cas, l’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i portabilitat de les seva dades, i la limitació o oposició als sous tractament, al Responsable: Fundació Educativa Anna Maria Janer.

Tambè té el dret de fer una reclamació amb la AEPD en cas de que consideri s’hagin infringit els seus drets de protecció de dades.

Consentiment de l’usuari

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó d’enviament del formulari que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

Seguretat

Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades a la base de dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural per a prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada i disposa d’un document de seguretat que compleix amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, de Reglament general de protecció de dades (RGPD), pel qual s’aprova la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè ens faciliti, sense perjudici d’informar-li que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE 06/12/2018).

Ús adreces IP i cookies i recollida de dades estadístiques

La Fundació Educativa Anna Maria Janer l’informa que la navegació d’un usuari per aquesta web deixa com a rastre l’adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés a internet. Només s’utilitza aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés al Portal.

Per a la utilització d’aquest web, és possible que es facin servir cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari.

Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Política de cookies

Enllaços

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquest web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. La Fundació Educativa Anna Maria Janer no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

Modificacions de les presents condicions i vigència

La Fundació Educativa Anna Maria Janer pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre la Fundació Educativa Anna Maria Janer i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals pertinents al seu àmbit territorial.

bottom of page