top of page
ana-maria-janer.png

El Caràcter Propi dels centres educatius de la Fundació Educativa Anna Maria Janer és el document que recull els trets essencials de la nostra 

identitat. Defineix la nostra missió i els valors que ens impulsen, i descriu l’estil pedagògic i pastoral que ens caracteritzen i l’ambient que vivim en els centres.A les nostres escoles es formen persones Expertes en Humanitat, cridades a viure per a transformar el món en un lloc inclusiu i acollidor.

bottom of page